Workshops en trainingen voor ouders, opvoeders & pedagogisch professionals

Over Libellance

De naam Libellance is een combinatie van Libelle en balans. De libelle staat voor kracht, moed, vrede, harmonie en zuiverheid. Eigenschappen waarmee ieder kind wordt geboren.

Ik ben Sanne van Mulligen

Een afgestudeerd bewegingsagoog en psychomotorische therapeut.

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport, spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de mens letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de mens lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Aan het einde van mijn opleiding kwam ik tot het inzicht dat mijn voorkeur uitgaat naar preventief werken. Investeren en voorkomen en niet curatief werken. Waarom therapie bieden als ik tijdig een bijdrage kan leveren aan het welzijn van de mens?

Al sinds 2008 maak ik mijn studenten in de rol van docent Omgangskunde en docent Gezondheidszorg en Welzijn bewust van welk verschil zij kunnen maken. Zij leveren straks een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de kinderen, door oog te hebben voor de lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen.

In mijn loopbaan in het onderwijs heb ik geleerd hoe ik mensen het nodige inzicht kan bieden en/of handvatten kan aanreiken. Dat zie je terug in mijn workshops en trainingen.

 

Sanne van Mulligen

familie-hand-in-hand
Libellance wil bijdragen aan het creëren van verbinding binnen ouder-kind relaties, om kinderen zo op hun eigen manier te laten vliegen. 

Verbinden is geen mengsel maar een werkwoord binnen relaties. Door middel van workshops en trainingen
biedt Libellance ouders en opvoeders handvatten om verbinding te bewerkstelligen. 

Verbinding is de energie die bestaat in relaties wanneer zij zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelen en kracht en steun ontlenen aan die relatie. Er is een balans tussen geven en ontvangen. Door te werken aan verbinding creëer je een basis van rust, ontspanning en veiligheid, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelingen en vliegen tot ongekende hoogtes.

‘Kinderen op hun eigen manier tot ongekende hoogte

Wist je dat?

Er wel 6.300 verschillende soorten libellen zijn, die over de hele wereld voorkomen? Ook dat is waar Libellance voor staat, er is niet één soort, ieder kind is uniek! En uniek betekent: eigen behoeften en een eigen wijze en tempo waarin het kind zich ontwikkelt.

uniek
Happy Kids Massage
Gecertificeerd aanbieder
Essential Oils certificaat
CRKBO certificaat