Workshops en trainingen voor ouders, opvoeders & pedagogisch professionals

Basistraining VierVVE

Home / workshops / professionals / Basistraining VierVVE​

Naast de zorgtaken, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers ook het leren en de ontwikkeling. Met deze pedagogisch didactische kwaliteiten maken zij het verschil! Dit geldt zeker voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Dat doen ze door goed naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten aan te bieden. Zo krijgen de kinderen wat ze nodig hebben. Met de basistraining Vier WF zorg je voor een sterke basis van je medewerkers.

Wat deze training sterk maakt is dat er gedurende de training naast theorie, ook vooral praktische handvatten worden geboden. Bijv. opdrachten rondom het inrichten van de speelleeromgeving of het doen van een creatieve activiteit. De pedagogisch medewerkers leren hierbij steeds weer te kijken naar net effect van hun handelen op de kinderen. Betrokkenheid van kinderen, de mate waarin een kind geboeid aan het spelen is, of meedoet met een geboden activiteit is een belangrijke pijler in de nagesprekken met de pm-er. De training kent een aantal coachmomenten waarbij er op de persoonlijke leerdoelen van de pm-er wordt ingezoomd.

Libelle flow

Doelgroep

Duur

Inclusief

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met:  Info@libellance.nl of bel naar: 06 11 04 51 36