De Essentiële Basis: “Emotiekennis in het onderwijs”

Home » Blog » De Essentiële Basis: “Emotiekennis in het onderwijs”

De Essentiële Basis: “Emotiekennis in het onderwijs”

Deze week had ik het genoegen om de eerste dag van de MBO licentietraining te verzorgen aan het Astrum College in Velp. Wat me opviel, was het enthousiasme van de docenten van de Opleiding Pedagogisch Werk en Sport en Bewegen. Het is geweldig om te zien hoe zij zich willen inzetten voor de groei en ontwikkeling van hun studenten.

Als voormalig MBO-docent begrijp ik het belang van de boodschap “kijk naar het kind achter het gedrag” die vaak aan studenten wordt overgebracht. Maar hier doemt een cruciale vraag op: hoe kun je naar het kind achter het gedrag kijken als je niet beschikt over de basiskennis rondom emoties? Emoties zijn de sleutel tot begrip en empathie, en ze vormen de basis van onze menselijke interacties.

Deze kennis is niet alleen relevant voor studenten, maar ook essentieel voor pedagogisch medewerkers die dagelijks werken met kinderen. Het is de kern van het toepassen van basisinteractievaardigheden, zoals luisteren, empathie tonen en effectieve communicatie.

Denk bijvoorbeeld aan de 6 interactievaardigheden die we benadrukken: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, structuur bieden, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van onderlinge interacties. Maar al deze vaardigheden komen pas echt tot hun recht als de basis, namelijk het begrijpen van emoties, stevig staat.

De MBO licentietraining van SOS Kinderen en Emoties plaatst deze basis voorop. Het begrijpen van emoties is de sleutel tot het creëren van een veilige en hechte omgeving voor kinderen. Het maakt pedagogisch medewerkers tot effectieve pedagogische partners voor ouders en biedt hen de tools om ouders te informeren en ondersteunen in de ontwikkeling van hun kinderen.

Deze training biedt handvatten en praktische tips om de emotiekennis in de praktijk toe te passen. Het is niet alleen een verrijking voor pedagogisch professionals, maar ook een investering in de toekomst van kinderen. Dus, MBO opleidingen, aarzel niet om je aan te melden voor de MBO licentietraining en leg een stevige basis voor het welzijn van kinderen en de groei van toekomstige professionals in de pedagogische sector. Samen kunnen we een positieve impact maken!

#mbolicentietraining #soskinderenenemoties #baby #peuter #kleuter #schoolkind #kind #emoties #mbo #pedagogischwerk #sportenbewegen

Lees ook

Passie voor het vak

Ontdek jouw kracht als pedagogisch coach met het Pedagogisch Kwaliteitenspel!

Zijn jouw medewerkers per 2025 Wet IKK-proof?

Een ruimte vol potentie…

Terugblik op 2023

Kansen pakken