De magie van prentenboeken: Een inspirerende avond voor voorleescoördinatoren

Home » Blog » De magie van prentenboeken: Een inspirerende avond voor voorleescoördinatoren

De magie van prentenboeken: Een inspirerende avond voor voorleescoördinatoren

Op donderdag 19 oktober had ik het genoegen om een inspiratieavond te verzorgen voor Voorleescoördinatoren uit de gemeenten Meppel, Westerveld en de Wolden, die plaatsvond in de sfeervolle omgeving van de bibliotheek in Meppel. Het hoofddoel van deze avond was het bevorderen van deskundigheid en het delen van inzichten om prentenboeken optimaal in te zetten, met als uiteindelijk doel het stimuleren van bewustwording, ontwikkeling en welzijn bij kinderen.

#Prentenboeken #Voorlezen #Leesplezier #Onderwijs #Kinderontwikkeling #Bewustwording #Welzijn #Bibliotheek #Inspiratieavond #Deskundigheid #Voorleescoördinatoren #Jeugdliteratuur #Educatie #Leesbevordering #Meppel #Westerveld #DeWolden #Kinderen #Verhalenvertellen #Magievanprentenboeken #boekgesprekjesmet

Lees ook

Kansen pakken

Nieuws om te delen!

Kwaliteit Gewaarborgd: Plus Kinderopvang Investeert Jaarlijks in VE Borging

Astrum College docenten behalen certificaat MBO licentie SOS kinderen en emoties!”

De magie van prentenboeken: Een inspirerende avond voor voorleescoördinatoren

Het grootste ontwikkelpotentieel van kinderopvang bevindt zich bij kinderen met risico’s op ontwikkelachterstanden, zo blijkt uit de periodieke rapportage*.