Het grootste ontwikkelpotentieel van kinderopvang bevindt zich bij kinderen met risico’s op ontwikkelachterstanden, zo blijkt uit de periodieke rapportage*.

Home » Blog » Het grootste ontwikkelpotentieel van kinderopvang bevindt zich bij kinderen met risico’s op ontwikkelachterstanden, zo blijkt uit de periodieke rapportage*.

Het grootste ontwikkelpotentieel van kinderopvang bevindt zich bij kinderen met risico’s op ontwikkelachterstanden, zo blijkt uit de periodieke rapportage*.

In de wereld van vandaag begrijpen we hoe belangrijk het is om in de toekomst van onze kinderen te investeren, en deze investering begint al op jonge leeftijd. Een van de krachtigste manieren om dit te doen, is door ervoor te zorgen dat kinderen toegang hebben tot Voorschoolse Educatie (VE).

“VE krijgt vorm via VE-programma’s, waarbij de uitvoering van deze programma’s afhankelijk is van de kennis en vaardigheden van pedagogisch professionals. De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) legt terecht de nadruk op de professionaliteit van pedagogisch professionals op de werkvloer. Maar terwijl we ons richten op de rol van professionals, mogen we de rol van ouders niet vergeten.

In de periodieke rapportage kinderopvangenbeleid 2015-2022 staat: “de kwaliteit van de contacten met ouders is verslechterd.”

Juist de ouderbetrokkenheid is van onschatbare waarde bij de ontwikkeling van een kind.  De focus gemeenten: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Arnhem Oost, Breda Noord, Delft West, Dordrecht West, Den Haag Zuidwest, Eindhoven Woensel-Zuid, Groningen Noord, Heerlen Noord, Leeuwarden Oost, Lelystad Oost, Nieuwegein Centrale-As, Roosendaal -stad, Rotterdam Zuid, Schiedam Nieuwland-Oost, Tilburg Noordwest, Utrecht Overvecht, Vlaardingen West en Zaandam Oost gaan aan de slag met het programma “ontwikkeling jonge kind”.

Maar het blijkt dat sommige kinderopvangorganisaties en gemeenten zich nog niet bewust zijn van de mogelijkheden.  Hier komt VVE Thuis in beeld, een programma dat specifiek is ontwikkeld om ouderbetrokkenheid te stimuleren en te ondersteunen.

Ben jij beleidsmedewerker in het sociale domein dan nodig ik jou uit om met mij in gesprek te gaan over hoe we VVE Thuis kunnen implementeren in jouw gemeente. Samen kunnen we een verschil maken in de ontwikkeling van elk kind in Nederland.

#VVE #Kinderontwikkeling #Ouderbetrokkenheid #Professionaliteit #Onderwijskansen #WetIKK #VVEThuis #GemeentelijkBeleid #ToekomstvanKinderen #Samenwerken #Kindontwikkeling #Kinderopvang #Ouderschap #Beleidsmedewerker #PedagogischProfessionalshttps://www.kinderopvang-wijzer.nl/periodieke-rapportage-kinderopvangbeleid-2015-2022-de-effecten-van-het-kinderopvangbeleid-op-de-ontwikkeling-van-kinderen/

Lees ook

Passie voor het vak

Ontdek jouw kracht als pedagogisch coach met het Pedagogisch Kwaliteitenspel!

Zijn jouw medewerkers per 2025 Wet IKK-proof?

Een ruimte vol potentie…

Terugblik op 2023

Kansen pakken