Libellance is bij de Conferentie Spelenderwijs

Home » Blog » Libellance is bij de Conferentie Spelenderwijs

Libellance is bij de Conferentie Spelenderwijs

Morgenavond de conferentie SpelenderWijs. Waar ook ik namens Libellance aanwezig zal zijn. Het belooft een mooie avond te worden!

SPELENDERWIJS | Morgenavond vindt de conferentie ‘SpelenderWijs’ plaats. Een conferentie die in het teken staat van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) binnen de Gemeente OoststellingwerfGemeente Weststellingwerf en Gemeente Opsterland. Al een aantal jaren werken we vanuit deze gemeenten samen aan VVE. Dat blijkt ook uit het beleidsdocument voor de drie gemeenten met de gelijknamige titel ‘SpelenderWijs’. In de afgelopen periode is een goede basis gelegd voor de uitvoering van VVE. Dat het werkveld daar nauw bij betrokken is, is wel af te leiden uit het aantal deelnemers dat zich heeft aangemeld voor de conferentie. Maar liefst 150 medewerkers uit de kinderopvang en het onderwijs zijn aanwezig.

Het hoge aantal deelnemers zal ook alles te maken hebben met het geweldige programma voor morgenavond. We starten met een gezamenlijk diner en vervolgens is er een ruime keuze in workshops over bijvoorbeeld talentenfluisteren, creatief denken/groeimindset, leren kijken achter gedrag, kinderen & emoties, denkpraten en sensopatisch spel.

Als beleidsadviseurs onderwijs uit de betrokken gemeenten kijken Margriet Allen- AppeldornJanny Blomsma en ik er alvast naar uit, samen met onze VVE coördinator Elsbeth Venema. Tot morgen!

#voorenvroegschoolseeducatie #VVE #kinderopvang #pedagogischmedewerker #VVEcoach #beleidsmedewerkerVVE #onderwijs #basisschool #leerkracht #internbegeleider #conferentie #spelenderwijs #jongekind #gemeente

Lees ook

Passie voor het vak

Ontdek jouw kracht als pedagogisch coach met het Pedagogisch Kwaliteitenspel!

Zijn jouw medewerkers per 2025 Wet IKK-proof?

Een ruimte vol potentie…

Terugblik op 2023

Kansen pakken