Trots op wat ik doe

Home » Blog » Trots op wat ik doe

Trots op wat ik doe

Onlangs had ik het genoegen om een training te geven aan een groep toegewijde pedagogisch medewerkers. Het centrale thema van de training was simpel maar krachtig: “Trots op wat ik doe.” Als trainer en pedagogisch coach is het mijn overtuiging dat een positieve mindset de basis vormt voor succes.

Bij het werken aan pedagogische ontwikkeling geloof ik sterk in het delen van een gezamenlijke visie, en die visie draait om één essentieel doel: “Samen voor de ontwikkeling van een kind.” Deze visie verbindt ons en stelt ons in staat om samen te kijken waar de winst te behalen valt. Ontwikkelingsgericht werken gaat niet alleen over het omarmen van systemen en protocollen; het draait om jullie, de pedagogische professionals, en jullie vaardigheden.

Elke pedagogisch medewerker heeft een unieke set vaardigheden en ervaringen die ze inbrengen in hun werk. Het is deze diversiteit en rijkdom aan kennis die de sleutel vormt tot het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen. In de training moedigde ik de deelnemers aan om zich bewust te zijn van hun eigen sterke punten en expertise, en hoe ze die kunnen inzetten om positieve verandering te bewerkstelligen.

Een van de belangrijkste aspecten van mijn aanpak is het erkennen en vieren van successen, hoe klein ze ook mogen lijken. Door trots te zijn op wat we doen en de vooruitgang die we boeken, blijven we gemotiveerd en geïnspireerd om ons werk voort te zetten. Het is mijn wens dat deze training niet alleen een momentopname was, maar een startpunt voor blijvende groei en samenwerking.

#pedagogiek #ontwikkelingsgerichtwerken #baby #dreumes #peuter #kleuter #kind #gastouder #kinderdagverblijf #pedagogischmedewerker #professioneleontwikkeling #trotsopmijnwerk #positievemindset #samenwerking #professionaliteit #pedagogischontwikkeling #visie #groei #missie #successenvieren

Lees ook

Passie voor het vak

Ontdek jouw kracht als pedagogisch coach met het Pedagogisch Kwaliteitenspel!

Zijn jouw medewerkers per 2025 Wet IKK-proof?

Een ruimte vol potentie…

Terugblik op 2023

Kansen pakken